CRM הניתן להתאמה אישית

שירות לקוחות איכותי ומהיר הוא המפתח לשמירה על סיפוק הלקוחות.

העשר את תקשורת הלקוחות על-ידי שליחת הודעות ותזכורות אוטומטיות ממערכת CRM אודות מצב איש הקשר שלך, או כהכנה לפגישות, חגים וימי הולדת. צור תהליכים אוטומטיים היוצרים משימות כדי שתוכל להזכיר לך לדבר עם לקוחות במועדים שנקבעו מראש, או בעת עדכון כרטיס הלקוח .

לוח מחוונים של CRM

העשר את תקשורת הלקוחות על-ידי שליחת הודעות ותזכורות אוטומטיות ממערכת CRM אודות מצב איש הקשר שלך, או כהכנה לפגישות, חגים וימי הולדת.

צג הוצאות

העשר את תקשורת הלקוחות על-ידי שליחת הודעות ותזכורות אוטומטיות ממערכת CRM אודות מצב איש הקשר שלך, או כהכנה לפגישות, חגים וימי הולדת.

פעילויות

העשר את תקשורת הלקוחות על-ידי שליחת הודעות ותזכורות אוטומטיות ממערכת CRM אודות מצב איש הקשר שלך, או כהכנה לפגישות, חגים וימי הולדת.

כרטיסים

העשר את תקשורת הלקוחות על-ידי שליחת הודעות ותזכורות אוטומטיות ממערכת CRM אודות מצב איש הקשר שלך, או כהכנה לפגישות, חגים וימי הולדת.

לוח שנה חכם

העשר את תקשורת הלקוחות על-ידי שליחת הודעות ותזכורות אוטומטיות ממערכת CRM אודות מצב איש הקשר שלך, או כהכנה לפגישות, חגים וימי הולדת.