W3.CSS

בקיץ הזה ההורים נחים והילדים מחייכים!

טופס רישום קבוצתי

  • מינימום רישום לקבוצה 5 ילדים למתן הטבה.
  • נציג קבוצה, נא להקליד פרט הקבוצה בטבלה.
  • נרשמים דרך ארגון/וועד לא מתווספים בטופס רישום זה (ישובצו בקבוצה בהמשך).

שם הקבוצה

שם קייטנה עיר בית ספר שם פרטי שם משפחה מין הילד/ה עולה לכיתה נייד אמא אימייל צהרון